Siimika küla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda. 1977. aastal liideti Siimika külaga Selgküla.
 
Siimika küla territooriumil asub Valgejärve maastikukaitseala ja kolm järve: Valgejärv, Larvi järv ja Selgjärv. Viimase kaldal on RMK puhkekoht, mille juures algab ja lõppeb 6,5 km pikkune Valgejärve loodusõpperada.
 
Valgejärve maastikukaitseala jaotub Lääne-Nigula valla Piirsalu küla ja Saue valla Siimika külas vahel.
 
Kaitseala pindala on 719,4 hektarit, see loodi aastal 1981 eesmärgiga kaitsta Valgejärve ja seda ümbritsevat maastikku. Valgejärv on Eestis unikaalne, kõigest 0,5–1 meetri sügavune, kuid selle põhja katab 2–3 meetri paksuselt järvelubi, mis tekib ilmselt järve voolavate lubjarikaste allikate mõjul. Vesi on hele ja põhjani läbipaistev. 
 
Siimika külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 24 elanikku, neist mehi 10 ja naisi 14. Elanike arvu poolest on Siimika valla üks väiksemaid külasid. Vaid Aude (15) ja Viruküla (22) külas elab vähem inimesi.