Sõidukulude kompenseerimine kaugliinidel ja muudel liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele

10.01.17

Sõidukulude kompenseerimine kaugliinidel ja muudel liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele taotlemise toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Kui õpilane ei saa kasutada kooli ja koolist koju sõitmiseks Saue Valla õpilasveoliine (S- ja Ä- liinid), maakonnaliine, Elroni ronge ja Tallinna linnatransporti siis on võimalik taotleda sõidupiletite kompenseerimist teiste Saue valda läbivate bussiliinide (kaug- ja kommertsliinid) osas. Kaugliinidel ja muudel liinidel õpilase tehtud kooli ja koolist koju sõitude kompenseerimiseks tuleb lapsevanemal esitada vormikohane avaldus ja kuludokumentide loetelu hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks. Juhul kui õpilane on asunud õppeasutuses õppima avalduse esitamise või sellele eelneval kuul, esitab lapsevanem koos avaldusega ka koolitõendi.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, tehakse väljamakse otsus 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse 30 kalendripäeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sirli Sõstar-Peerna
lastekaitsespetsialist
Sirli.Sostar@sauevald.ee
tel. 6 541 144


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. 9.00-12:00, K. 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendav dokument, õpilaspilet

Viide:

  • Sõidukulude kompenseerimine kaugliinidel ja muudel liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele
    *.rtf      *.odt     *.pdf
  • Kuludokumentide loetelu vorm – Lisa avaldusele „Sõidukulude kompenseerimiseks kaugliinidel ja muudel liinidel üldhariduskooli päevases õppevormis või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele 
    *.rtf      *.odt     *.pdf

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV