Sõidusoodustused

Sõidusoodustused Saue valla õpilastele

Saue valla õpilane sõidusoodustuse mõistes on statsionaarses õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandav õpilane, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald.

Saue valla õpilasel on tasuta sõidu õigus kooli ja koolist koju valla siseliinidel. Kui õpilasel ei ole võimalik kooli või koolist koju sõita valla siseliinil, on tal õigus tasuta sõidule maakonnaliinil, kaugliinil, muul liinil või reisirongiliinil.

Kui kooli ja koolist koju sõit võimaldab maakonnaliini, kaugliini, muu liini ja reisirongiliinide vahel valikuid, võimaldab vald tasuta sõitu odavamal ühistranspordiliinil.
 
Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavatel ja koolimajutust pakkuvates väljaspool Harju maakonda asuvates haridusasutustes õppivatel Saue valla õpilastel on õigus tasuta kooli ja koolist koju sõiduks mitte rohkem kui üks kord nädalas.
 
Õpilase tasuta sõidu õigus kehtib õppeperioodil iga kalendriaasta 25. augustist kuni 25. juunini.
 
Saue vald kompenseerib sõidu ühistranspordis vaid juhul, kui selle eest ei maksa kompensatsiooni õppeasutus, riik või mõni teine omavalitsus.
 
Õpilastele kommerts- ja kaugliinide piletite kompenseerimine
Juhul, kui õpilane ei saa kooli või koolist koju maakonnaliini, valla siseliini või rongiliiniga ja peab kasutama kommerts- või kaugliine, saab vanem vallavalitsusele esitada tehtud sõitude kompenseerimiseks taotluse koos kuludokumentide loeteluga hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks. Pileteid kleepima või esitama ei pea – need tuleb säilitada võimalikuks kontrolliks kuue kuu jooksul alates avalduse esitamisest.
 
 

Tasuta rongisõit

1. septembrist 2018 on rongisõit Saue valla elanikele Saue valla piires tasuta.
 
Saue valla elanikud saavad Elroni rongis sõita tasuta II, III, IV ja V hinnatsoonis ja tsoonide vahel. Soodsam sõit kehtib läänesuunal (Paldiski ja Turba liinid) ja ka edelasuunal (Rapla suund), mis teenindab eelkõige Saue valla Maidla piirkonna elanikke.
 
Läänesuunal saab tasuta sõita alates Turba jaamast kuni Laagri jaamani ja vastupidi. Edelasuunal saab tasuta sõita Valdeku jaamast kuni Raplani.
 
Laagri jaamas ja Valdeku peatuses saab ümber istuda Tallinna ühistransporti (linnaliinibussidele). 65-aastastele ja vanematele ning õpilastele on Tallinna ühistransport (linnaliinid) tasuta.
 
Tallinna piirides (Elroni I tsoonis) Saue valla elanikud rongiga tasuta sõita ei saa. Kui sõit viib Elroni II, III, IV ja V tsoonist I tsooni (näiteks Balti jaama või Tondile), tuleb maksta ainult I tsooni pileti hind.
 
1. märtsist 2022 on I ja II-V tsooni perioodipilet Saue valla elanikule 15% soodsam. Soodsama perioodipileti saab osta pilet.ee keskkonnast. Logige sisse. Saue valla elanikule kehtivaid piletihindu näete tulba „Hind Saue valla elanikule" alt.
 
Valige perioodipilet, sisestage isikukood või isikustatud ühiskaardi number ja süsteem arvutab teile automaatselt soodsama hinna, mida näete pärast nupu „Maksma" vajutamist.
 
Perioodil 1. aprillist 30. oktoobrini peab Elroni rongis ostma jalgratta kaasavõtmisel rattapileti, Saue valla elaniku soodsam sõiduõigus ei laiene tema rattale.
 
Rattapiletit ei pea ostma, kui kaasa võetakse kokkupandav ratas, mis on rongisõidu ajaks kokku pandud, või tõukeratas, mille rataste läbimõõt on alla 25 cm.
 
Rattapiletit ei pea ostma 65-aastased ja vanemad inimesed; laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks või kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud; kuni 16-aastane (kaasa arvatud) puudega isik; sügava puudega isik; raske nägemispuudega isik; sügava või raske nägemispuudega isiku saatja.
 
Soodsa sõidu nautimiseks rongis on vajalikud kolm kaarti
 
ID-kaart, ühiskaart ja Elroni kaart. Neist Elroni kaart on vajalik ainult siis, kui on plaan osta rongis pilet Elroni kaardile laaditud raha eest.
 
Juhul, kui pilet on soetatud ühiskaardile pole Elroni kaardi omamine vajalik.
 
Rongis saab pileteid osta ka pangakaardiga või sularaha eest.
 
Õpilased, kes kasutavad rongi kooli ja koolist koju sõitmiseks, peaksid Elroni rongides soodustuse saamiseks esitama Saue vallavalitsusele taotluse ja muretsema Elroni kaardi, millega seob Saue vallavalitsus perioodipileti.
 
 

Soodustused Harjumaa avalikel liinidel

1. juulist 2018 kehtivad soodustused maakonnaliinidel. Tasuta saavad sõita reisijad vanuses 0–19 eluaastat ning 63-aastased ja vanemad. 20-62-aastased peavad ostma pileti.
 
Soodustus kehtib kõigil Harju maakonna bussiliinidel, mille number on vahemikus 100-191, välja arvatud liin 177 Tallinn-Keila, mis on kommertsliin.
 
Seda, kas tegu on kommertsliiniga, saab kontrollida süsteemist www.pilet.ee, kus kommertsliinide ees on tähis K ja avalike liinide eest tähis A. Harju maakonna liinid leiate lingilt www.peatus.ee/#region;harju.
 

Kuidas käituda bussi sisenedes, et saada 0-eurone pilet?