Soovituslik juhend valla asumiseltsidele ja teistele vabaühendustele

Saue vallas lähtutakse arusaamast, et tugevad kogukonnad on tugeva omavalitsuse alus ja omavalitsuse jaoks tähendab see nii kogukondade kaasamist otsustusprotsessidesse kui ka nende toetamist. Kodanikeühenduste toetuste süsteemi väljatöötamisel arvestati, et valla erinevates piirkondades on erinevad kogukonnad ning ka identiteet, mille hoidmist ja arendamist tuleb toetada. Ja eesmärk ei ole mitte linnalise piirkonna ja maapiirkondade erisuste kaotamine, vaid omanäolisuse toetamine. 
 
Soovitusliku juhendi eesmärk on suunata Saue vallas tegutsevaid vabaühendusi koostööle omavalitsuse ning huvigruppidega, töötama välja teenusestandardeid ja selgitama välja kogukonna ootusi teenuste osas, milles kodanikuühendused saavad koostöös omavalitsuse, teiste organisatsioonide, erasektoriga või iseseisvalt avalike teenuste korraldamisel osaleda.
 
See juhend on mõeldud toetama soovituslikuna Saue vallas kehtivat arengukava ning volikogu kehtestatud kolmanda sektori finantseerimispõhimõtteid, mis on reguleeritud vallavolikogu määrustega „Saue valla asumiseltside ning kogukondlike ühistegevuste toetuste eraldamise tingmused ja kord" ning „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord".