Sotsiaalteenuse taotlemine või hüvitamine

 
Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis, mille võimaldamise eesmärk on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ja nende elukvaliteedi säilimisele.
 
Sotsiaalteenusele on õigus abivajaval inimesel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Saue vallas, v.a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohalik omavalitsus, kelle haldusterritooriumil inimene abi vajamise ajal viibib.
 
Sotsiaalteenust võib taotleda seda vajav inimene, tema lähedane, pereliige või sotsiaaltöötaja.
 
Sotsiaalteenused Saue vallas
 
Muud täiendavad sotsiaalteenused on
 • psühholoogi nõustamisteenus
 • eripedagoogi nõustamisteenus
 • logopeedi teenus
 • perelepitusteenus
 • kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine
 • tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine
 • rehabilitatsiooniteenusel osalemine
 • sõltuvusravil osalemine
 • erihoolekandeteenusel osalemine
 • toiduabi
 • viipekeele teenus
 • muud toetavad teenued
 
Täiendavate sotsiaalteenustele suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

 

LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
 
Marelle Erlenheim
sotsiaalosakonna juhataja
Telefon: 5192 3338