Sotsiaaltoetused

Riiklik toimetulekutoetus

Sotsiaaltoetused Saue vallas

Saue vallas reguleerib sotsiaaltoetuste maksmist Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 46 „Sotsiaaltoetuste kord". Sissetulekust sõltuvad toetused Saue vallas on seotud riikliku toimetulekupiiriga.
 
1. jaanuarist 2019 on piirmääraks 150 eurot kuus.
 
Kõiki avaldusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonse digiallkirjaga meilile info@sauevald.ee.
 
Paberkandjal avaldusi koos lisadokumentidega saab esitada Saue Vallavalitsusesse ning halduskeskustesse Laagris, Riisiperes ja Haibas või saata postiga aadressil Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harju maakond.
 
 

Sissetulekust sõltuvad toetused

Erakorralised toetused

Õigusaktid