Sotsiaaltoetused

Toetuste maksmise tingimustega tutvu SIIN

1) sünnitoetus  320 eurot;
2) matusetoetus on 150 eurot;
3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus  160 eurot;

4) kasuperetoetus  200 eurot kuus;

5) koduse lapse toetus 128 eurot kuus;

6) ravimitoetus    45 eurot aastas;
7) taastusravi- ja rehabilitatsiooni toetus  307 eurot aastas;
8) viipekeele tõlketeenuse toetus    500 eurot aastas;
9) invatranspordi toetus    96 eurot aastas,
isikliku transpordi kasutamisel 0,1 eurot/kilomeeter, kokku kuni 96 eurot aastas;
10) koolilõpu medali toetus:
  • 100 eurot kuldmedaliga lõpetaja,
  • 70 eurot hõbemedaliga lõpetaja;
11) eestkostetava toetus  250 eurot aastas;
12) hoolekandeasutuse teenuse toetus on
  • kuni 300 eurot kuus hoolduskoht üldhooldekodus,
  • kuni 430 eurot kuus põetuskoht üldhooldekodus
  • kuni 470 eurot kuus 18 kuni 30 aastase isiku koht erihoolekandeasutuses
13) vältimatu abi toetus   kuni 300 eurot kuus;

131) asenduskoduteenuse toetus on kuni 247 eurot kuus;

132) puudega lapsele osutatavate teenuste toetus kuni 2000 eurot aastas;

133) kooli- ja lasteaiatoidu toetus lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud (haigusest tulenevad) täiendavad kulud toidule on kahekordne lasteasutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus millest on maha lahutatud ühekordne lapsevanema omaosalus toidukulu tasumisel;

14) kehtestada leibkonna (perekonna) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmisel arvessevõetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks kolmekordne riiklik toimetulekupiir. Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuse maksmise otsustamisel lähtutakse põhimõttest, et toetust on õigus saada, kui toetuse saaja leibkonna dokumenteeritav tulu leibkonna liikme kohta jääb alla kohaliku toimetulekupiiri.