Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse Saue valla elanikele lapse sünni puhul.

 

Üks lapsevanematest esitab taotluse hiljemalt 6 kuu jooksul pärast lapse sündi.

 

Taotlemise eeldus: laps on sündimise hetkel Saue valla elanik ja lapse vanem(ad) on Saue valla elanikud lapse sündimise hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga. 

 

Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse?

Toetuse suurus on

  • 320 eurot juhul, kui laps ja mõlemad vanemad on Saue valla elanikud (või kui on tegemist üksikvanemaga);
  • 160 eurot, kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest.

Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta, kui taotlemise eeldused on täidetud.

 

Toetus makstakse välja kahes osas.

1. osa : 50% toetusest makstakse välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

2. osa: teine osa  makstakse välja lapse üheaastaseks saamise kalendrikuu viimaseks tööpäevaks (uut taotlust ei pea esitama).

 

NB! Teine osa toetust makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on laps ja vanem(ad) endiselt Saue valla elanikud. Juhul, kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast (s.o 80 eurot).

LISAINFO
 
KONTAKT
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869