Sünnitoetuse taotlemine

Sünnitoetuse taotlemise toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Sünnitoetust makstakse Saue valla elanikele lapse sünni puhul.

Üks lapsevanematest esitab taotluse hiljemalt 6 kuu jooksul pärast lapse sündi.

 

Taotlemise eeldus: laps on sündimise hetkel Saue valla elanik ja lapse vanem(ad) on Saue valla elanikud lapse sündimise hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga. 

 

Milline on toetuse suurus ja kuidas seda makstakse:

Toetuse suuruseks on:

-          320 eurot juhul, kui laps ja mõlemad vanemad on Saue valla elanikud (või kui on tegemist üksikvanemaga);

-          160 eurot kui Saue valla elanik on laps ja üks vanematest.

-          Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta. (kui taotlemise eeldused on täidetud).

 

Toetus makstakse välja kahes osas:

1. osa : 50% toetusest makstakse välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist;

2. osa: teine osa  makstakse välja lapse üheaastaseks saamise kalendrikuu viimaseks tööpäevaks (uut taotlust ei pea esitama).

NB! Teine osa toetust makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on laps ja vanem(ad) endiselt Saue valla elanikud. Juhul, kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast (s.o 80 eurot).

Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Saue valla elanikud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust (st toetuse osa suurus on endiselt 80 eurot).

Kestvus: Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetuse esimene osa välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. 

Õigusaktid:

Vastutaja:


sotsiaalosakonna juhataja
info@sauevald.ee
telefon 679 0180


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: