Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele teenuse või toetuse saamise taotlus

 

Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib Saue Vallavalitsus kasutada suure hooldus- ja abivajadusega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
 
Toetavad sotsiaalteenused
  • transporditeenus
  • psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad
  • isikliku abistaja või tugiisiku teenus
  • abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine
  • eluruumide kohandamine
  • muud teenused või toetused, mis soodustavad suure hooldus- ja abivajadusega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi
 
Suure hooldus- ja abivajadusega laste toetavatele sotsiaalteenustele on õigus Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla haldusterritooriumil elavatel suure hooldus- ja abivajadusega lastel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

 

LISAINFO
 
KONTAKT
Helen Veensalu
erivajadustega laste spetsialist
Telefon: 5340 4313