Talvine teehooldus

Avalikuks kasutamiseks tunnistamata erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemist reguleerib Saue Vallavolikogu määrus "Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord".

 
Ära pargi autot saha tööd segama
 
Vallavalitsuse teedespetsialistid paluvad autosid mitte parkida tänavate ja teede äärde, kus need lumesaha tööd takistavad. 
 
Sama lugu on, kui kaugema paiga elanik otsustab auto lumevangi jäämise hirmus suurema tee äärde jätta. Sedaviisi pargitud masin on tüliks ees lumesahale, ohtlik autole endale ja teistele liiklejatele.
 
 
Kaardilt leiate, millistel teedel korraldab talvist teehooldust Saue Vallavalitsus.
 
Vallateede ja avalduse alusel erateede talihooldajad
 
Saue Vallavalitsus viis läbi hanke, mille tulemusena selgusid ettevõtted, kes teostavad Saue vallas teede talihooldust perioodil 2018 sügis kuni 2022 kevad.
 
Saue vald on jaotatud neljaks hooldepiirkonnaks.
 
I piirkond
Vatsla, Hüüru, Püha, Kiia, Koidu, Alliku, Laagri, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo, Valingu, Jõgisoo (Keila jõest põhja pool)
 
II piirkond
Saue linn
 
III piirkond
Jõgisoo (Keila jõest lõuna pool), Koppelmaa, Ääsmäe, Maidla, Pällu, Tuula, Pärinurme, Tagametsa, Muusika, Metsanurga, Allika, Ruila, Kohatu, Kirikla, Kernu, Haiba, Mõnuste ja Pohla
 
IV piirkond
Kabila, Laitse, Vansi, Kaasiku, Hingu, Kibuna, Munalaskme, Jaanika, Aude, Odulemma, Ürjaste, Mustu, Nurme, Vilumäe, Riisipere, Madila, Lehetu, Ellamaa, Turba, Lepaste, Viruküla, Tabara, Siimika
 
Teede talihooldust teostavate firmade valvetelefonile vastamise kellaajad vastavalt lepingule 
 
 Valvesse määratud isik peab telefonile vastama vähemalt viiel päeval (E-R) minimaalselt kell 9.00-18.00.
 Raskete ilmastikuolude puhul (suur lumesadu, tuisk või lumetorm) peab olema tagatud kõne vastuvõtt ka nädalavahetusel (L-P) minimaalselt kell 10.00-17.00.
I piirkonda hooldab OÜ Kalsep
Valvetelefon 513 5136, e-mail lumi@kalsep.ee 
 
II piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon 5192 2110, e-mail sheikerteed@gmail.com
 
III piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon 5919 6559, e-mail sheikerteed@gmail.com
 
IV piirkonda hooldab Šeiker Teed OÜ
Valvetelefon  5800 7237, e-mail sheikerteed@gmail.com