Tänava ajutise sulgemise loa taotlus

Saue valla avalikult kasutatava tee või tänava sulgemise loa väljastab Saue Vallavalitsus.

Tänava ajutise sulgemise võivad tingida kaeve- või ehitustööd, aga ka avaliku ürituse korraldamine.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.

LISAINFO
 
KONTAKT
 
Indrek Brandmeister (kaeve- või ehitustööd)
teedespetsialist
Telefon: 5340 7008
 
Indrek Pikk (kaeve- või ehitustööd)
teedespetsialist
Telefon: 5680 4890
 
Kristiina Hunt (avalik üritus)
kultuuritööspetsialist
Telefon: 521 9703