Teed ja tänavad

Vallateede hooldus- ja remonttööd

Kruuskattega teede hooldus- ja remonttöödeks, tolmutõrje- ja niitmistöödeks on sõlmitud leping Šeiker Teed OÜ-ga.
 
Leping hõlmab teede seisukorra monitooringut, materjali pealevedu ja greiderdamist, samuti teisi tee hooldusega seotud tegevusi.
 
Üldised hoolduse põhimõtted
  • Kruuskattega teede regulaarsesse hooldusesse on kavandatud aasta jooksul vähemalt neli ja üldjuhul mitte rohkem kui seitse tee konstruktsiooni profileerimise korda.
  • Teehoolet saab teha üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes ehk töid saab kavandada siis, kui ilmastiku- ja teeolud töid võimaldavad.
  • Neil lõikudel, kus tehakse ära tolmutõrje (telnoloogiline soolade lisamine tee koostisse) ei tehta vähemalt kuus nädalat tee profileerimise töid, kuna seetõttu võib tolmutõrje efekt tee koostisest kaduda.
  • Tiheasustuse välistel teelõikudel on teeäärte niitmine keskmiselt viiel korral hooaja jooksul.
 
Kruusateede hooldaja Šeiker Teed OÜ
Telefon 672 5217, e-mail sheikerteed@gmail.com  
 
Mustkattega teede hoolde- ja remonttöödeks on sõlmitud leping OÜ-ga Landhe Trade.
 
Teemeister Allan Ringo, telefon 516 3374, e-mail allan@teeehitus.ee
 
Tööde sisu on mustkattega teede aukude remont.