Teehoiukava

 
Vabariigi Valitsus uuendas "Riigiteede teehoiukava 2020–2030" 09.01.2020 istungil korraldusega nr 5. 

Riigiteede teehoiukava 2020–2030

Saue valla kontekstis on see oluline:
  • 2020-2022 algab 2+2 teelõik Kanama ristmikust kuni Välja tee ristmikuni, millest esimesena algab Valingu viadukti ehitus sel aastal.