Teehoiukava

 
Saue vallavolikogu kinnitas 2021. aasta 30. septembri istungil Saue valla teehoiukava aastateks 2022–2026..
 

 

Vabariigi Valitsus uuendas "Riigiteede teehoiukava 2020–2030" 09.01.2020 istungil korraldusega nr 5. 

Riigiteede teehoiukava 2020–2030

Saue valla kontekstis on see oluline:
  • 2020 algab Topi-Saue (nn Kuuseheki tänava pikendus) uue tee ehitus koos valgustatud jalg- ja jalgrattateega. Plaanitud valmimine 2021. aasta kevadel;
  • 2020-2022 algab 2+2 teelõik Kanama ristmikust kuni Välja tee ristmikuni, millest esimesena algab Valingu viadukti ehitus sel aastal.