Teehoiukava

Saue Vallavolikogu kinnitas 28. novembril 2019 määrusega nr 41 Saue valla teehoiukava aastateks 2020-2023.

Saue valla teehoiukava 2021-2025

Vabariigi Valitsus uuendas "Riigiteede teehoiukava 2020–2030" 09.01.2020 istungil korraldusega nr 5. 

Riigiteede teehoiukava 2020–2030

Saue valla kontekstis on see oluline:
  • 2020 algab Topi-Saue (nn Kuuseheki tänava pikendus) uue tee ehitus koos valgustatud jalg- ja jalgrattateega. Plaanitud valmimine 2021. aasta kevadel;
  • 2020-2022 algab 2+2 teelõik Kanama ristmikust kuni Välja tee ristmikuni, millest esimesena algab Valingu viadukti ehitus sel aastal.