Terviseabi toetus

 

Terviseabi toetus on abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, hambaravi, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks.
 
Terviseabi toetust saavad taotleda isikud, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri (600 eurot):
  • töövõimetoetuse saajad;
  • riikliku pensioni saajad;
  • puudega täisealised;
  • puudega lapse vanemad või eestkostjad.
 
Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse, puuet omavale isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks ning hambaravi (sh proteesid) hüvitamiseks tingimusel, et haigekassa on eelnevalt kompenseerinud riikliku hambaravi- või proteesihüvitise.
 
Terviseabi toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase taotluse alusel, millele on lisatud arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid.
 
Toetuse suurus on kuni 310 eurot aastas.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869

Taotlus