Terviseabi toetus

 

Terviseabi toetus on retseptiravimite, abivahendite, meditsiiniseadmete, eakatele ja puuetega inimestele suunatud andurite jm ohutust tõstvate seadmete, rehabilitatsiooniteenuse, hambaravi, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks.
 
Terviseabi toetust saavad taotleda isikud, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri (600 eurot):
  • töövõimetoetuse saajad;
  • riikliku pensioni saajad;
  • puudega täisealised;
  • puudega lapse vanemad või eestkostjad oma puudega lapse eest.
 
Terviseabi toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks. Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse koos kuludokumentidega, millele on ravimit müünud ettevõte märkinud isiku nime, kellele toetust taotletakse.
 
Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks. Toetust makstakse abivahendite ja meditsiiniseadmete, mis kuuluvad vastava valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud abivahendite loetelusse, ostmise või rentimise eest.
 
Terviseabi toetust makstakse eakatele ja puuetega inimestele suunatud andurite jm ohutust tõstvate seadmete kulude kompenseerimiseks juhul, kui nende kasutamine tuleneb taotleja erivajadustest või tervislikust seisundist ja on suunatud tema ohutuse suurendamisele ja / või abi kättesaadavusele kriisiolukordades.
 
Terviseabi toetust makstakse puuet omavale isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks. Toetust makstakse teenuste eest, mis kuuluvad vastava valdkonna eest vastutava ministri või Eesti Haigekassa kinnitatud rehabilitatsiooni- või taastusravi teenuste loetelusse.
 
Terviseabi toetust makstakse hambaravi (sh proteesid) hüvitamiseks tingimusel, et Eesti Haigekassa on eelnevalt maksnud välja riikliku hambaravi- või proteesihüvitise.
 
Terviseabi toetust makstakse taotleja esitatud avalduse alusel, millele on lisatud põhjendused või arstitõend ja kuludokumendid.
 
Terviseabi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.
 
Toetuse suurus on kuni 440 eurot aastas.
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee 
 
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlus saatke e-posti aadressil info@sauevald.ee.
 
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
 
Liis Tooming
lastekaitsespetsialist
Telefon: 5194 8869