Toimetulekuraskustes perede laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus

 

Saue vallas elavatel, 7-19-aastaste toimetulekuraskustes perede laste ja noorte vanematel on võimalik taotleda huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetust saab taotleda 2020. aastal kuni 10. detsembrini.

 
Tegemist on riigieelarvest omavalitsusele antud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse rahadega. Ühe lapse kohta on ette nähtud kuni 200 eurot.
 
Toetuse eesmärk on toetada peresid, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkanna liikme kohta on taotluse esitamisele eelnenud kalendrikuus alla kolmekordse riikliku toimetulekumaara, mis on 450 eurot.
 
Toetusega kompenseeritakse noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemisest tekkivaid kulusid perioodil september kuni detsember 2020. Eelduseks on lapse ja vähemalt ühe vanema ametlik elukoht Saue vallas.
 
Toetust antakse vahendite soetamise, õppemaksude, osalemistasude, üritustel või võistlustel osalemise kulude ja transpordikulude kompenseerimiseks. Vahend peab olema soetatud või tegevus toimunud vahemikus september kuni detsember 2020.
 
Toetuse taotlemiseks esitage
  • allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt info@sauevald.ee
  • kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid;
  • huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis.