Töötajate rahulolu-uuring

Saue Vallavalitsus viis 2022. aasta septembris töötajate seas läbi anonüümse personaliuuringu, et mõista töötajate meelsust: mis on meil hästi ja mida üheskoos saaksime teha paremini. Sarnase uuringu viisime varasemalt läbi 2019. aasta lõpus. Kahe uuringu analüüs andis ka teatava võrdluspildi.
Uuring ei olnud standardne „rahulolu uuring". 44 küsimust oli kokku pandud vajaduspõhiselt ning hõlmas teemasid, mis näisid subjektiivsest tunnetusest ja ajastusest lähtuvalt täna olulised.
 
Uurisime, kuidas me end vallavalitsuses töötades tunneme, millisena tajume töökultuuri, kuidas oleme rahul töökeskkonnaga.
 
Uuringus osales 100% töötajatest, küll aga oli jäänud osal küsimustik lõpuni vastamata.
 
Tulemuste tõlgendamisse kaasasime arenduskonsultant Endel Hango, kelle arvamusel olid töötajate keskmised hinnangud vägagi kõrged.
 
Hango hinnangul on Saue Vallavalitsuse 100-pealises meeskonnas 3-4 tõeliselt rahulolematut inimest, kes väljendavad usaldamatust kõige ja kõigi suhtes.
 
Samas on üldpilt ikkagi väga hea. Inimesed teevad tööd südamega ja on väga rahul töökeskkonnaga. Puudust tuntakse kõige enam tunnustusest, mille täidaks ära hea sõna. Soovitusindeks (NPS) on kõnekas.
 
Võrreldes tänaseid tulemusi nelja omavalitsuse ühinemise järgse uuringuga 2019. aastal, saab välja tuua, et tõusnud on usalduse ja võrdse kohtlemise tajumise tunne. Samuti on tööprotsessid muutunud loogilisemaks.
 
Nentida tuleb, et tunnustusest on jäänud pisut vajaka ja samuti võiks saada rohkem abi juhtidelt. Ilmselgelt on selles turbulentses maailmas suurenenud töökoormus ja seda kõikides valdkondades: sotsiaal, haridus, ehitus, ega jäänud puutumata tugiteenusedki õigusvaldkonnast IT-ni.
Avatud küsimuste kaudu esitatud ettepanekud suunasime valdkonnaga tegelevatele kolleegidele -  kus võimalik, seal parandame.
 
Osakonna juht, kelle valim oli piisav anonüümsuse tagamiseks, sai  uuringu osakonnapõhise tulemuse selgemate järelduste ja parendustegevuste planeerimiseks. Tulemusi saab hõlpsalt kasutada näiteks arenguvestluste läbiviimisel.
 
Uuring näitas, et Saue Vallavalitsuses on töötajate meelsus väga hea, aga alati saab veel paremini. Mõnusa sisekliima juures on aga väga oluline igaühe isiklik vastutus - kus viga näed laita, räägi, juhi tähelepanu, küsi ja aita.
 
Personaliuuringu tulemused  (klõpsa lingil)
 
Foto: Erik Riikoja