Tugitoetus

 

 

Tugitoetuse eesmärk on kompenseerida eakatele, puuetega lastele ja puuetega tööealistele inimestele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast tegevusvõime langusest.
 
Tugitoetus jaguneb eakate tugitoetuseks ja puudega inimeste tugitoetuseks.
 
Eakatele makstavat tugitoetust makstakse vähemalt 65-aastasele inimesele, kellel ei ole kehtivat puuet.
 
Puudega inimeste tugitoetust makstakse
  • puudega lapsele 15. eluaasta lõpuni
  • raske või sügava puudega vähemalt 65-aastasele inimesele
  • raske või sügava puudega ning puuduva töövõimega 16- kuni 65-aastasele inimesele
 
Toetust saavate inimeste, lapse puhul eestkostja, elukoht rahvastikuregistri andmetel peab toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga olema Saue vald.
 
Tugitoetuse suurus on 55 eurot aastas. Puudega inimestele makstakse tugitoetust kahekordses toetuse suuruses, s.o 110 eurot aastas.
 
Tugitoetust makstakse ühel korral aastas hiljemalt kuu aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamise kuupäevast.
 
Mida panna kirja taotlusesse, kui esitate tugitoetuse taotluse paberkandjal?
  1. Eestkostja andmed (juhul, kui taotluse esitab eestkostja): eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post. Üks sidevahend on kohustuslik märkida.
  2. Toetuse saaja andmed (isik, kes on õigustatud toetust saama): eesnimi; perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post. Üks sidevahend on kohustuslik märkida. Märkige, kas toetuse saajal on raske või sügav puue.
  3. Arvelduskonto andmed: arvelduskonto number, konto omaniku nimi, konto omaniku isikukood.
 
 NB! Paberkandjal olevad taotlused peab taotleja või eestkostja allkirjastama ning märkima ka kuupäeva.
LISAINFO
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla