Turba alevik

Turba alevik asub täpselt poolel teel Tallinnast Haapsallu. Aleviku loodepiir ongi Tallinna-Haapsalu maantee, igast küljest aga ümbritsevad alevikku rabad ja metsad.
 
120 aastat tagasi olid praeguse Turba kohal raba ja talunike heinamaad. Kevaditi loksus vesi põlvedeni, kurgede ja hanede hõikeid võis kuulda sügiseni välja. 1904. aastal rajati Turbast läbi minev Haapsalu raudtee. See tõi kaasa maade kuivendamise, kuna vesi juhiti kahele poole raudteed kaevatud sügavatesse kraavidesse. Tõelised eeldused asula tekkeks lõi 1918. aastal alanud turba kaevandamine lähedastes Ellamaa ja Sooniste turbarabades.
 
Juba neli aastat varem oli raudtee äärde kerkinud väike kivihoone raudteetööliste jaoks, selle juurest, mööda taludevahelist piiri aeti esimene tee suure maanteeni. 1923. aastal, kui asuti rajama kohalikul turbal töötavat Ellamaa elektrijaama, osutus just siinne paik asukohana kõige sobivamaks. Jaam toitis rabades töötavaid turbapresse, elektrit said ka lähikonna asulad, teiste hulgas Haapsalu linn ja peagi valminud Tallinn-Pääsküla elektriraudtee.
 
1924. aastal rajatud raudteepeatus sai esialgu nimeks Sooniste, asulat kutsuti mõnda aega lihtsalt Ellamaa tööstuse asunduseks. 1934. aastal nimetati raudteejaam ümber Turba raudteejaamaks ja nõnda sai ka asula oma praeguse nime. 1977. aastal nimetati asula ümber Turba alevikuks.
 
Tänases Turbas on nii 2-5-kordseid kortermaju kui aedadega ümbritsetud ühepereelamuid. Siin on põhikool võimlaga, lasteaed, kauplus, rahvamaja, raamatukogu ja perearstikeskus. Nissi Trollide huvikoolis on võimalik õppida erinevaid pille ja laulmist.
 
Suurim tööandja alevikus on Küteks AS.
 
Turbal on korralik rogiühendus Tallinnaga, Haapsalu-Tallinna maanteel sõitvad bussid peatuvad aleviku servas.
 
Siinsele elule aluse pannud Ellamaa Elektrijaam (arhitekt Aleksander Vladovski) lõpetas voolu andmise 1966. aastal, jätkates mõnda aega veel tööd katlamajana. Alates 2007. aastast alustati teenekas ja suure arhitektuuriväärtusega hoones restaureerimitöid ning 2017. aastal avati seal MOMU Mootorispordi Muuseum.
 
Asulat ümbritsevad põhjas Viruküla, edelas Lehetu, kagus Nurme ja kirdes Kivitammi. 
 
Turba alevikus elab 1. jaanuari 2023 seisuga 930 elanikku, neist mehi 424 ja naisi 506.
 
 

Ellamaa elektrijaam