Tuula küla

MTÜ Tuula Tutulus
Vana-Tuula tee 2
Telefon: 5667 7791
Juhatus: Eve Riga, Leelo Rande, Gea Mossin, Jüri Peterson, Valmar Dreger
 
Külavanem: Rein Riga
Telefon: 5667 7790
E-mail: rein@tuula.ee
 
Tuula arengukeskus haarab Tuula ja Pällu küla. Piirkonda iseloomustab elav külaliikumine. Oluliseks tõmbekeskuseks on Keila linn - Tuula küla asub Keilast 4 km kagus.
 
Küla on mainitud juba Taani hindamisraamatus 1241. aastal (Tulalæ). Külas asusid Tuula mõis ja Suure-Aru karjamõis. 
 
1839. aastal leiti külast tutulus, mis enam kui sada aastat oli ainuke Eestist leitu. Tutulus on nööbi- või nupukujuline pronksist ehteketas, mille keskosa kerkib esile kooniliselt või nõelakujuliselt. Tutulused olid mõeldud rõivaste ja vööde kaunistamiseks, kuid neid kasutati ka ratsavarustuse ehtimiseks. Suuremate mõõtmetega tutulused kuulusid naiste-, väiksemad meesterõivastuse juurde. Skandinaavias ja Põhja-Euroopas tulid need kasutusele pronksiajal.
 
Küla põhjapiiri märgib Keila jõgi, idapiiril kulgeb Tallinna–Pärnu–Ikla maantee. Tuula põhjaosas asuvad põllud ja lõunaosas on enam metsamaad. Küla läbib Keila–Ääsmäe tee.
 
2019. aasta kevadel valmis Tuula seltsimaja juurde tunnetusaed (pildil). Aed pakub avastamisrõõmu inimese igale viiele meelele: nägemisele, haistmisele, kompimisele, maitsmisele ja kuulmisele, kuid mitte ainult, ka õudus- ja tasakaalumeelele. Kuigi aed on rajatud eelkõige lapsi silmas pidades - nende arengut toetama, meelelist elevust pakkuma -, avardab see kindlasti täiskasvanutegi mõtte- ja meeltemaailma.
 
Aiaprojekti kirjutas ja suurt ettevõtmist vedas Külli Vapper külaseltsist Tuula Tutulus. Külli on hariduselt Räpina Aianduskooli maastikuehitaja ja Eesti Maaülikooli loodusturismi spetsialist. Külaselts kaasas meelteaia rajamisse tegevusterapeudi Grete Antoni, kes on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi õppekava õppejõud.
 
Tuula külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 197 elanikku, neist mehi 98 ja naisi 99.