Ühekordse toetuse taotlus

Ühekordne toetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks.
 • Ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu aasta.
 • Maksimaalne toetuse summa on 2500 eurot.
 • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
 • Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
 1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2. eelarve kulude põhjendatust;
 3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4. taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti eelarvest.
Aruande alustamise juhend
 • Logige sisse e-teeninduskeskkonda.  
 • Valige vasakus servas asuvast menüüst „Minu asutused".
 • Näete oma nime (või esindatava organisatsiooni nime) taga kastikest „Taotleja  andmeid ja taotlused"
 • Klõpsate selle lahti ja leiate taotluse, mille kohta soovite aruannet esitada. Taotluse  olek peab olema „Lepinguga".
 • Klõpsates kuupäevale avate taotluse ning kerite peaaegu taotluse lõppu- osani „Taotluse lisad", kus on link „Aruanded", millele klõpsates jõuategi õigele vormile.
 • Alusta aruande täitmist.
 
 NB! Aruandele palume lisada ka Saue vallalt toetusena saadud summa ulatuses kuludokumentide koopiad (arved ja maksekorraldused).
Lisainfo
 
KONTAKT
Kristiina Hunt
kultuuritööspetsialist

Telefon: 521 9703