Ühekordse toetuse taotlus talgute läbiviimiseks

 

Talgutetoetus on tegelikult ühekordne toetus, mida saab taotleda kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või talgute läbiviimiseks.
 
Et ühekordse toetuse taotlusi menetlevad erinevad ametnikud, oli talgute tarbeks mõistlik välja töötada eraldi vorm, mis sai nimeks „Ühekordne toetus talgute läbiviimiseks".
 
Taotluse talgute läbiviimiseks saab esitada elektroonselt läbi kohalike omavalitsuste taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi Spoku.
 
  • Ühekordne toetus on ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu aasta.
  • Maksimaalne toetuse summa on 2500 eurot.
  • Talgute tegevused peavad olema suunatud avalikult kasutatavatele objektidele või aladele, erakinnistutele toetusi ei anta.
  • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
  • Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.
Toetuse eraldamisel hinnatakse:
  1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
  2. eelarve kulude põhjendatust;
  3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust.
Lisainfo
 
KONTAKT
Marju Norvik
heakorraspetsialist

Telefon: 515 6878