Ülevaade ettevõtlusest Saue vallas

Ülevaade Saue valla ettevõtlusest. Milline on pilt valla ettevõtlusmaastikul pärast haldusreformi?

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
 

Sinu kodukoha tööandjad Saue vallas

Eduard Laur
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant