« Tagasi

1. juulist muutub surma registreerimise kord

 
1. juulist muutub Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik omavalitsus.
 
Alates juulist vormistab tervishoiuteenuse osutaja (nt perearst) surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ja surm registreeritakse automaatselt.
See tähendab, et edaspidi saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest, mitte kohalikust omavalitsusest.
 
Saue Vallavalitsuses lõpeb 1. juulist 2019 surma registreerimise pädevus.
 
Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (Tallinna Perekonnaseisuamet aadressil Pärnu maantee 67, 10135 Tallinn).
 
Lahkunu lähedased saavad jätkuvalt taotleda vallavalitsusest matusetoetust e-posti (info@sauevald.ee) või posti teel või kohapeal.

Matusetoetus