« Tagasi

18. märtsist on jääleminek keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on alates 18. märtsist siseveekogude jääleminek üle Eesti keelatud. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid.
 
Selt nädal võtab Päästeamet siseveekogude jääohutuse erilise tähelepanu alla. Päästjad teevad patrullkäike piirkonna populaarsematesse kalastuskohtadesse, et kontrollida keelu täitmist ja end teadmatusest ohtu panevaid inimesi hoiatada.
 
Vajadusel kaasavad päästjad jääl viibimise keelu eirajate korralekutsumiseks ka politsei.
 
Jääle mineku keelu tahtlikke eirajaid ähvardab sunnimeetmete rakendamine, väärteomenetlus ja rahatrahv.