Aitame üheskoos leida Lisale uue kodu Saue vallas

Mittetulunduslik õpilasvahetuse organisatsioon ASSE otsib Saue vallast seitsmeks kuuks uut vastuvõtvat eestikeelset ja -meelset perekonda 16-aastasele Lisale Saksamaalt.
 
Lisa osaleb kooliaastapikkuses kultuurivahetuse programmis, mis tähendab elamist kohalikus perekonnas, eesti keele õppimist ja eesti kultuuri tundma õppimist. Ta käib koolis Keilas.
 
Nüüd on ASSE Eesti MTÜ-l mure, millele organisatsioon otsib lahendust. Lisale tuleb allesjäänud seitsmeks kuuks leida uus vastuvõttev perekond, kuna olemasolevast perekonnast peab ta välja kolima.
 
ASSE Eesti otsib avatud suhtumisega perekonda, kes elaks Saue vallas ning kes sooviks Lisale oma peres majutust pakkuda, et Lisa saaks jätkata kooliteed Keila koolis, kus talle väga meeldib.
 
 
Miks hakata vahetuspereks?
Igal aastal saabub maailma eri paigust Eestisse õppima mitukümmend 14-18-aastast noort, kes veedavad õppeaasta Eesti peredes elades.
 
Vahetusõpilase võtmise põhjus võib olla huvi teiste kultuuride vastu, soov avardada enda ja laste maailmapilti või lisada vürtsi pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase võtmine võimaluse praktiseerida võõrkeelt.
 
Vahetusperena muutuvad pere traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha peret ja Eestimaad läbi kellegi teise silmade. Iga pere saab ise valida sobiva vahetuslapse.
 
Kes sobib vahetuspereks?
Vahetuspereks hakkamise tingimus on teie pere motivatsioon. Sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes alguses ei oska keelt ega tunne Eesti kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja avatumaks ning need toredad mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde kogu eluks.
 
Vahetuspere ei koosne vaid emast-isast-pojast-tütrest, vaid vahetusõpilasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või näiteks vanemad, kelle lapsed on juba suureks kasvanud ja välja kolinud. Saabuvale õpilasele on vaja tagada soe toit ja head tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei ole oluline, sest vahetusõpilased hakkavad Eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt umbes poole aastaga, mõned ka varem.