« Tagasi

Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele: miks ja kuidas?

9. märtsist saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed taotleda ajutist kaitset. Ajutist kaitset saab taotleda Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kuues teenindussaalis kohapeal: Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Rakveres, Pärnus.
 
Taotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg. Broneeringut ei pea tegema Ukrainast saabunud sõjapõgenik – seda võib teha või aidata teha üks kõik kes meist. Tähelepanelik peab olema inimese nime sisestamisel, et kõik tähed oleksid õiged.
 
NB! 16. märtsist saab Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindussaalides ajutist kaitset taotleda tööpäeviti kell 9-20 ja nädalavahetuseti kell 9-16. Selleks on soovitatav eelnevalt broneerida aeg, kuid vajadusel saab taotlust esitada ka elavas järjekorras.
 
Et taotluse esitamine teenindussaalis kulgeks kiiremini, tuleks eelnevalt täita taotlusankeet kõikide pereliikmete kohta. Ankeedid on kättesaadavad vastuvõtupunktides, majutuskohtades ja teenindussaalides. Neid on võimalik välja printida.
 
 
 
 
Saue vallas on välja prinditud ankeedid vallamaja ja halduskeskuste infosekretäride juures, neid saab ka sotsiaaltöötajatelt ja rahvastikuregistripidajalt.
 
Ajad teenindussaalides täituvad kiiresti. Paari päevaga on järjekord jõudnud juba aprilli teise poolde.
 
Ajutise kaitse taotlemine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid ajutine kaitse annab sõjapõgenikule, kes on otsustanud sõja eest varjule Eestisse jääda, samad õigused Eesti elanikega.
 
Ajutine kaitse on aastane elamisluba, mis annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele Eestis õiguse sotsiaaltoetustele ja -teenustele, end töötuna arvele võtta ja taotleda ravikindlustus, töötada, haridust omandada ja elukoht registreerida.
 
Ajutist kaitset saavad taotleda need Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed, kes saabusid Eestisse alates 24. veebruarist. Samuti mõne teise kodakondsusega inimesed, kellel oli Ukrainas rahvusvaheline kaitse ja nende pereliikmed, kes saabusid Eestisse alates 24. veebruarist.
 
Ajutine kaitse ei laiene Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele, kes elasid või viibisid Eestis enne 24. veebruari 2022. Neile kodanikele kehtib endiselt PPA otsus, mis võimaldab ajutiselt Eestis viibida, isegi kui muud viibimisalused (nt viisavabadus või viisa) on lõppenud.
 
Ajutist kaitset saab taotleda PPA teenindussaalides. Taotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg.
 
 
Ajutise kaitse taotlemiseks tuleb võtta kaasa isikut tõendavad või muud dokumendid, näiteks sünnitunnistus. Juhul, kui dokument puudub, tuleb enne ajutise kaitse taotlemist võtta ühendust Ukraina saatkonnaga, kes väljastab Ukraina kodanikele isikut tõendavate andmetega sertifikaadi.