« Tagasi

Aprillis-mais algab Kernu ümbersõidu ehitus

AS Nordecon ja Maanteeamet sõlmisid lepingu riigitee nr 4, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritel 37-42 Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede ehituseks. Tööde maksumus on 11,616 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.
 
Kernu ümbersõit on jätk eelmisel aastal valminud Ääsmäe-Kohatu 2+1 teelõigule, mille ehitas samuti Nordecon AS.
 
Kernu ümbersõit toob kaasa olulise liiklusohutuse tõusu: Kernu külast läbi minev liiklus suunatakse külast mööda uuele trassile.
 
Ümbersõit saab olema 2+1 möödasõidualadega, keskel põrkepiirdega ning lubatud sõidukiirusega 100 km/h. Praegune küla läbiv liikluskiirus on piiratud 60 km/h.
 
Pärnu maantee uus trass pöörab tänaselt maanteelt paremale vahetult pärast Kernu tanklat ning läbib valdavalt põllumaid ja üksikuid metsaalasid. Ristumine kõrvalmaanteega 11360 on lahendatud eritasandilise liiklussõlmena.
 
Ulukite ohutuse tagamiseks on kogu trassi ulatuses loomatarad ja ülekäigukoht, kus on tarakatkestus 100 meetri ulatuses ja teelahendus 1+1. Lisaks on tee alla kavandatud seitse konnatruupi.
 
Projekt hõlmab katendi, mullete ja viaduktide ehitust, tehnovõrkude, truupide ja drenaaži rajamist, haljastust, liikluskorraldusvahendite ning asfaltbetooni paigaldust. Jalakäijatele rajatakse kergliiklusteed.
 
Olemasolev Kernu-vaheline teelõik jääb kohaliku liikluse teenindamiseks.
 
Kernu ümbersõidu ehitus kestab 20 kuud. Ehitus algab 2019. aasta aprillis-mais ja valmib 2020. aasta lõpuks. Peaprojekteerijad on Roadplan OÜ ja Skepast&Puhkim OÜ, omanikujärelevalve teostaja Sweco Est OÜ.

Joonised