« Tagasi

Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub vabatahtlikuks seltsiliseks

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas 2018. aasta oktoobris sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamisega. Kuni 2020. aastani kestvas testperioodis osaleb kuus maakonda, sealhulgas Harjumaa. Tegevustesse on aktiivselt kaasatud ka Saue vald.
 
Vabatahtlike pakutavad teenused ei asenda sotsiaaltöötajat, vabatahtlikud saavad vaid pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. 
 
Viimase kolme kuuga on vabatahtlikud üle Eesti pakkunud pea 3000 töötundi tuge 130 eakale ja erivajadusega inimesele, kellega on tehtud kodutöid, käidud kinos, kalmistul ja kultuuriüritustel, lauamänge mängitud ja juttu aetud.
 
Vabatahtlikuks seltsiliseks sobib igaüks, kes tahab panustada oma kogukonna heaollu ja on valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks panustama. 
 
Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud ja vaba aega rohkem.
 
Mitmel pool maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ja rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel, kes vabatahtlikud ei ole. 
 
Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. Vabatahtlik tegevus pakub suurepärast võimalust juba noorena proovida, milline töövaldkond sobib ja milline mitte.
Kutsekooli õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus. 
 
Miks mitte teha kooli loovtööde või seminaride raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks lugusid eakatest inimestest, nende oskustest ja kogemustest? 
 
Selleks, et vabatahtlikud ära ei väsiks, on neile planeeritud mitmesuguseid arengupäevi ja klubilisi tegevusi, lisaks kaetakse neile tegevusega tekkivad transpordikulud.
 
Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi nii abivajajatest teada andes kui ka omalt poolt vabatahtlikena kogukonna inimestele appi minnes. Nii saame kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema aktiivsed ja elama oma kodus.
 
Teame, et mitmetes kogukondades vabatahtlik tegevus juba täna toimib, kutsume endast meile teada andma ja liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ja oma kogemusega panustada mudeli arendamisse.
 
Vabatahtlike kaasamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Kõigil, kel huvi tekkis, palume endast märku anda. Harjumaal toimub vabatahtlikele mõeldud sissejuhatav koolitus juba märtsi alguses.

Vabatahtlike Värav

Triin Peterson
Eesti Külaliikumine Kodukant Harjumaa koordinaator