Eralasteaia ja -hoiu toetust saab juulikuus ainult avalduse alusel

Saue vallas elukoha registreerinud lapsevanematele maksab  Saue vald eralasteaia ja -hoiu toetust 1,5-3-aastase lapse eest. Toetussumma on 211 või 290 eurot kuus olenevalt sellest, kas erahoid või -lasteaed on sõlminud vallaga kokkuleppe lapsevanema osalustasu määra kohta või mitte.

Eralasteaia ja -hoiu toetust makstakse igakuiselt otse lasteasutusele. Lapsehoiu toetust ei maksta juulikuu eest, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on teavitanud kirjalikult hiljemalt jooksva aasta 31. maiks vallavalitsust soovist kasutada eralastehoiu või –aia kohta juulikuus.

Avaldus tuleb vormistada vabas vormis, avaldusele lisada kinnitus, et lapsevanem tasub eralastehoiule või -aiale juulikuu eest omaosaluse. Avaldused palume saata info@sauevald.ee.

Lisainfo:  Heli Joon, heli.joon@sauevald.ee, 679 0174, 5192 3338.

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord