Harjumaal kehtib alates 1.juulist nulleurone piletihind kuni 20-aastastele ja vanematele kui 62-aastased

1. juulist saavad täiesti tasuta bussisõitu avalikel maakonnaliinidel nautida 11 maakonna inimesed, süsteemiga ei ühinenud siiski neli maakonda – Harjumaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa. Küll aga rakendatakse Harjumaa osas nulleurost piletihinda kuni 20-aastastele ja vanematele kui 62-aastased inimesed.

Veel enne jaanipäeva kogunesid Harjumaa omavalitsuste juhid erakorraliselt kokku. Juba maikuus oli antud seisukoht, et ei Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) ei toeta majandusministri ettepanekut rakendada kõikides maakondades tasuta ühistransporti.

Maardu linn soovis siiski teema täiendavalt lauale tuua, põhjendusega, et on vaja tagada harjumaalastele võrdse kohtlemise printsiibi rakendumine. Et kui 11 maakonda on otsustanud hakata kasutama tasuta ühistranspordi kehtestamisel riigi raha, siis Harjumaa elanikud peaks sellest hüvest samuti osa saama. Harjumaa omavalitsusjuhtidest koosneva ühingu varasem otsus jäi siiski kehtima: 25st hääletanust 19 ei toetanud ettepanekut. Otsuses seisavad täiesti tasuta transpordi mittetoetamisepõhjendused:

  • Läbi on kaalumata tasuta bussitranspordi mõjud raudtee reisijaveole, mis omab Harjumaa ühistranspordi tervikpildis olulist kohta. Paralleelselt toimuv tasuta bussitransport tähendaks raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist.
  • Puuduvad uuringud, milline on Harjumaa elanike nõudlus tasuta bussitranspordi järele või elanike valmidus hakata ühistransporti suuremas mahus kasutama. 
  • Harjumaa ühistransporti tervikuna halvendav löök tabaks maakondlikke kommertsliine, mille osakaal bussiliinivõrgust on ca 40%. Kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel tuleb astuda samme seniste sõiduvõimaluste säilitamiseks, s.h leida raha seni tegutsenud kommertsliinide asendamiseks tasuta liinidega mida aga riik pole ette näinud.
  • Tasuta bussitranspordi elluviimisel kasvaksid Harjumaa ühistranspordi kogukulud märkimisväärselt. Nende summade ulatuses oleks mõistlik hoopis teha investeeringuid kiirema, säästlikuma, kvaliteetsema ja tihedama liinivõrguga ühistranspordi arendamiseks.

Küll oli HOL jätkuval seisukohal, tuleks hoopis kaaluda sõidusoodustuste ühtset ülevaatamist. Samal arvamisel oli ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (korraldab ühistransporti Harju-, Rapla-, Lääne-Viru ja Lääne maakonnas), vastav ettepanek tehti Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt ka Maanteeametile.

Harjumaal soodustused eakatele ja noortele

28. juulil allkirjastatigi Maanteeametis käskkiri, mille tulemusel saavad Harjumaal tasuta avalikel bussiliinidel sõita kuni 20-aastased ja vanemad kui 62-aastased inimesed. 20-62-aastastele jäävad kõik hetkel kehtivad piletihinnad samaks. Ainus soodustus rakendub Harjumaal 30-päeva piletile, mis hakkavad tsoonidest olenevalt maksma 13,50-55,50 eurot. Samuti rakendub soodustus e-piletitele, mis hakkavad maksma 80% sularaha eest ostetud pileti hinnast.

Kuidas saab sõita nulleurose piletiga?

Nulleurose hinnaga sõitmiseks tuleb osta ühiskaart, see isikustada ning sõit valideerida. Sama ühiskaart kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud maakondades.

Kuidas teada saada, millistel bussiliinidel see täpsemalt kehtib?

Alates 1. juulist on nulleurose piletiga busside esiukse juures vastav silt ja nulleurosed bussiliinid leiab peatus.ee lehelt samuti vastava märkega tasuta.

Nulleurone maakonnasisene bussiliini pilet hakkas alates 1. juulist kehtima Valgamaal, Viljandimaal, Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja Läänemaal. Sõiduõigus ei olene sissekirjutusest.

Nulleurone bussipilet ei laiene kommertsalustel sõitvatele bussiliinidele, rongidele, parvlaevadele, lennukitele ega kohalike omavalitsuste poolt hallatavatel liinidel

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamsoni sõnul kehtestati nulleurone hind 1. juulist kuni 31. detsembrini 2018. „Kui järgnevatel aastatel eraldatakse riigieelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jääb see kehtima ka edaspidi," ütles Williamson.

 

Lisainfo

Korralduslik teave      Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 6406 780

Bussiliinid                   http://peatus.ee/#region;harju