« Tagasi

Harjumaal on tuvastatud lindude gripp kodulinnul, väike osa Saue vallast jääb järelevalvetsooni

Harjumaal Lääne-Harju vallas on tuvastatud lindude gripp. Hukkamisele kuulub ca 20 kana. Ohustatud ja järelevalvetsoon hõlmab Lääne-Harju, Saue ja Harku valda ning Keila linna.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) teatab, et eriti ohtlikku lindude grippi nakatumine on tuvastatud Lääne-Harju vallas Illurma külas asuvas A.K.S.S Grupp OÜ lindlas, kus on hetkel ca 20 lindu. Eestis kehtib endiselt kodulindude väljas pidamise keeld.
 
 
Esmane teade lindude gripist A.K.S.S Grupp OÜ lindlas saabus PTA-le 29. märtsil. Ametile teadaolevalt saatis linnupidaja linnukorjuse laborisse uurimisele, mis tuvastas nakatumise lindude grippi.
 
Üldjuhul see viirustüvi inimestele üle ei kandu ja ei kujuta seetõttu suurt ohtu, kuid tekitab emotsionaalset ja majanduslikku kahju. Taudi tõttu hukatakse kõik talus peetavad linnud. Seejärel korraldab PTA linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada.
 
PTA teostab järelevalvet kõikide linnupidajate üle, kes jäävad A.K.S.S Grupp OÜ lindlast kuni kümne kilomeetri raadiusesse Lääne-Harju, Harku ja Saue vallas ning Keila linnas.
 
PTA-le teadaolevalt on kümne kilomeetri raadiuses 21 linnupidamishoonet. Lisaks juba kehtivale lindude seespidamise kohustusele tuleb järgida kõiki bioturvalisuse nõudeid, mis tõkestavad lindude gripi laialdasemat levikut.
 
Kümne kilomeetri raadiuses A.K.S.S Grupp OÜ lindlast on kehtestatud piirangud, mis puudutavad lindude üle arvestuse pidamist, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab PTA järelevalveametnik eraldi.
 
PTA teavitab kõiki linnupidajaid, kes jäävad piirangutsooni, personaalselt ja annab käitumisjuhised.
 
Linnugripi peamised sümptomid
 • harja, lokutite ja näopiirkonna turse
 • isutus, uimasus, kõhulahtisus
 • linnud hingeldavad, hari ja lokuti muutuvad siniseks
 • munatoodangu järsk langus
 
Kuidas kaitsta kodulinde?
 • Hoia linde siseruumis ja väldi igasugust kokkupuudet metslindudega.
 • Ara lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde.
 • Enne lindude juurde minemist ja nende toitmist pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
 • Kui märkad ebatavalist suremust, teavita sellest veterinaararsti.
 • Välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
 
Mida teha kui leiate surnud linnu?
 • Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada, helistades infotelefonil +372 605 4767.
 • Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ja neid kuhugi toimetada: sellega võite viiruse levikut suurendada.
 • Kodulinnu surmast teavitage veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.
 
Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioturvalisust enda lindude kaitseks.
 
Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab PTA veebilehelt  ja ameti Facebook kontolt.