Investeeringutoetused MTÜ-le ja SA-le tuleb esitada 1. septembriks

Saue Vallavalitsus tuletab meelde, et hiljemalt 1. septembriks tuleks esitada MTÜ-del või SA-del järgnevaks aastaks planeeritavate  avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimise, ehitamise või renoveerimise toetuste taotlused.

Taotletava toetuse suurus saab olla:

  1. ilma välise kaasfinantseeringuta maksimaalselt 3200 eurot;
  2. välise kaasfinantseeringu korral (nt KOP, LEADER vms) omafinantseeringu osa, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 25% kavandatava projekti kogumaksumusest.

 

Taotluse vormid, juhised ja määrus on leitavad Saue valla kodulehelt  (kultuuri valdkonna alajaotuse alt) ning Riigiteatajast.

Taotlusi on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee või paberkandjal kõikidesse halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere, Laagri, Haiba).

Lisainfo: Arendusprojektide juht Kati Oolo, kati.oolo@sauevald.ee, 6541153