Siseministeerium kutsub silmapaistvaid kodanikke tunnustama

Igaüks saab 27. oktoobrini esitada kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks tähelepanuväärse inimese, kes on pühendunud ühiskonda rikastavale tegevusele ning kodanikukasvatuse ja -hoolimise edendamisele. 
 
Silmapaistev kodanik on sageli tähelepanuväärne tegevuse sisu, mitte niivõrd näo või nime poolest. Inimesed, kes võtavad enda peale mõne ürituse korraldamise, vabatahtliku tegevuse või teiste vabatahtlike toetamise, väärivad tunnustust. Ka sel aastal antakse aumärk 15 laureaadile, kes meie armsa Eesti jaoks häid mõtteid mõtlevad ja neid ellu viivad.
 
Kandidaate saab esitada igaüks kodulehe kaudu. Soovi korral võib ettepaneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065 Tallinn. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2019.
 
Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud.
 
Et komisjon saaks teha kaalutletud otsuse, on oluline lisada ettepanekule põhjalik põhjendus. 
 
Aumärgi pälvinud inimesed on koos ettepaneku esitajatega oodatud pidulikule kodanikupäeva tänutseremooniale, mis toimub 25. novembril Tallinnas.
 
Kuna aumärgi saab inimene ühe korra, palume jälgida, et esitatu poleks juba aumärki saanud. Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis eesti.ee