Saue valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

8. mail lõppes Saue valla koostatava üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek. Tulemas on eelnõu avalikud arutelud.
 
Haiba, Saue linna ja Laagri arutelude toimumiskohad on seoses 2+2 reegli täitmise vajadusega viidud kõrvalasuvate hoonete suurematesse saalidesse (vastavalt rahvamaja, noortekeskuse ja kultuurikeskuse saal).
 
Arutelud toimuvad järgmiselt: 
  • 26. mail 2020 Riisiperes, Nissi Põhikool, Nissi tee 33; 
  • 27. mail 2020 Haibas, Haiba Rahvamaja, Riisipere tee 6; 
  • 2. juunil 2020 Saue linnas, Saue Noortekeskus, Koondise 20;
  • 3. juunil 2020 Laagris, Laagri Kultuurikeskus, Veskitammi 8.
Kõik arutelud algavad kell 17.30. Kõikidel aruteludel tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ja peetakse kinni 2+2 reeglist.
 
Laagris toimuva arutelu järel tutvustatakse ka Laagri keskusala esialgset eskiisi. Visiooni järgi arendatakse maa-ala korterelamute alaks koos ärikvartaliga planeeringuala kirdeosas. Visiooni on tutvustatud ka vallalehe Saue Valdur märtsinumbris nr 5, mis on saadaval https://sauevald.ee/vallalehe-uldinfo.

Üldplaneeringu materjaild