Dementsusega inimeste tugigrupi kohtumine

4. juunil kell 16.00-18.00 toimub dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine Saue Päevakeskuses Kütise 4, järgides tervishoiualase hädaolukorra piiranguid.
 
Saame kokku, et sõbralikus vestlusringis jagada kogemusi dementsusega lähedase hooldamisest ning püüame üheskoos leida lahendusi esilekerkinud küsimustele. 
 
Palume eelnevalt registreeruda liivilents@hotmail.com.
 
Kui registreeruda ei saanud või ei jõudnud, oled ikkagi tugigruppi oodatud!
 
Tugigrupp on tasuta!