Tasuta pakendikoti teenus eramajadele

Ragn-Sells pakub mitmetes teeninduspiirkondades eramajadele tasuta pakendikoti teenust, tänaseks on teenusega liitunud juba ligemale 10 000 perekonda.
 
Teenus on kättesaadav Saue valla eramajade omanikele, kes elavad Saue linnas, Laagri alevikus ja Alliku külas.
 
Pakendikoti teenus on mugavaim sorteerimislahendus, sest elanikud ei pea sorteeritud pakendeid viima pakendikonteinerisse, vaid Ragn-Sells viib pakendikoti ära otse nende koduväravast.
 
Pakendikoti teenus on mõeldud eramajade omanikele, korteriühistud saavad tellida pakendikonteineri.
 
Viis põhjust, miks tellida pakendikott
  • Pakendid viiakse ära koduväravast.
  • Üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid.
  • Eramajade omanikele on pakendikoti teenus on tasuta
  • Saadame kogumispäeva eel meeldetuletuse.
  • Sinu panus keskkonda, sest pakendid lähevad taaskasutusse.
 
Sorteerimise 1-2-3
On väheteada fakt, et Eestis on pakendite sorteerimine kõikidele kohustuslik juba 2007. aastast.
 
Keskkonna ja ülerahvastatusest tingitud loodusressursside kiire kahanemise seisukohast on jäätmete sorteerimine ja ringusse suunamine hädavajalik. Sorteerimisega alustamine on lihtne, piisab vaid tahtest.
 
Alustada võiks vanapaberi ja pakendite väljasorteerimisega, järgmiseks koguda eraldi ka biojäätmed.
 
Pakendite puhul on oluline meeles pidada, et need peavad olema puhtad. See aga ei tähenda, et pakendeid peab sooja vee ja pesuvahendiga pesema. Näiteks tühja piima- ja mahlapaki puhul piisab, kui see tühjaks kallata.
 
Jogurtitopsi ja supipurgi peab aga enne pakendikotti panemist vähese veega läbi loputama. Ka see on igati keskkonnasäästlikum ressursikasutus, kui visata kõik jäätmed olmeprügisse.
Ilusat keskkonnahoidlikku kevadet.
 
 
Foto: Pakendikotti võib koguda kõik pakendid, sh metalli, plasti, klaasi, aga ka papi ja paberi, mis on soovitatav enne Foto: Ragn-Sells kinni siduda või panna pakendikotti eraldi kotis, et see ei seguneks muude pakenditega.