Saue valla ÜVK arendamise kava aastateks 2018-2029 muutmise eelnõu avalikustamine

Saue Vallavalitsus teatab, et 9.-24. juunini 2020 on avalikustamisel Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2018-2029 muutmise eelnõu.
 
Kavas läheb muutmisele Maidla küla ÜVK joonis, et võimaldada ÜVK-iga liitumist Urumarja AÜ 6, 7 ,8 ,9 ja Jõe AÜ 11-15 kinnistutele. Lisandusid reoveepumplad, ühe asukohta on muudetud selliselt, et see ei kattu puurkaevu sanitaarkaitsealaga.

Saue valla ÜVK arendamise kava aastateks 2018-2029 muutmise eelnõu

Ettepanekuid võib kuni 24. juunini esitada valla e-postile info@sauevald.ee või vallamajja ja halduskeskustesse.
 
Küsimustega palume pöörduda abivallavanema Kalle Pungase poole telefonil 506 6974, e-post kalle.pungas@sauevald.ee).

Saue valla kehtiv ÜVK arengukava aastateks 2018-2029