ÜVK arengukava eelnõu avalikustamine

22. september - 31. oktoober on avalikustamisel Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava.

Ettepanekud arengukava kohta saatke e-postile info@sauevald.ee.

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2034