« Tagasi

Investeeringutoetus MTÜ-dele ja SA-dele

Saue Vallavolikogu võttis 2018. aasta veebruari istungil vastu määruse, mis annab mittetulundusühingutele (MTÜ) ja sihtasutustele (SA) võimaluse taotleda vallalt toetust avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.