« Tagasi

Jäätmeveost vabastatud peavad 20. jaanuariks esitama kirjaliku kinnituse

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kohalik omavalitsus jäätmevaldaja tema taotluse alusel erandkorras vabastada teatud ajaks jäätmeveost. Selleks esitab jäätmevaldaja Saue Vallavalitsusele täidetud ja allkirjastatud taotluse. E-posti aadressil info@sauevald.ee saadetud taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud.
 
Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kohustus
 
Jäätmevaldaja, kes on saanud jäätmeveost ajutise vabastuse, peab esitama iga aasta 20. jaanuariks Saue Vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
 
Kirjaliku kinnituse peavad esitama need vabastuse saanud jäätmevaldajad, kes on saanud jäätmeveost pikaajalise vabastuse (11 ja enam kuud). Nõue tuleneb jäätmeseadusest - § 69 lg 5.
 
Kirjaliku kinnituse võib allkirjastatuna esitada vabas vormis või soovi korral ette antud vormil "Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus".
 
Kinnitus esitatakse allkirjastatult tavaposti või e-posti teel. Seda saab täita Saue Vallavalitsuses või halduskeskustes kohapeal.
 
Elektroonselt saatke kinnitus e-posti aadressile info@sauevald.ee. Tavapostiga ühele alljärgnevatest aadressidest: 
Saue Vallavalitsus: Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, telefon 679 0180.
Laagri halduskeskus: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald, telefon 654 1130.
Riisipere halduskeskus: Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald, telefon 608 7231
Haiba halduskeskus: Riisipere tee 8, Haiba küla 76301, Saue vald, telefon 679 3014
 
Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.