« Tagasi

Joogivee kloreerimine Laagris, Koidul ja Ääsmäel 11. maist

AS Kovek teatab, et tulenevalt joogivee halvenenud mikrobioloogilistest kvaliteedinäitajatest alustab ettevõte esmaspäevast, 11. maist, joogivee kloreerimist Laagris Sillaku-Nõlvaku-Kaselaane-Vanasilla piirkonnas, kus joogivee kvaliteedinäitajad on piiripealsed, ning Vae-Hoiu-Veskitammi-Redise-Veskitammi-2 piirkonnas ja Koidu külas normatiivide ületamise tõttu.
 
Lisaks suurendab Kovek juba toimuvat kloreerimist Ääsmäel, kus probleem püsib.
 
Halvenenud näitaja on kolooniate sisaldus vees 22 kraadi juures. Kloreerimine pole seotud koroonaviiruse pandeemiaga. Tõenäoliselt on probleem loodusliku päritoluga ja ei tulene inimreostusest.
 
Tarbitavat vett ei ole vaja kuumutada. Kohati võib esineda veel kloori lõhna ja maitset. Lisatava kloori doos ei ole tervisele ohtlik.
 
AS-i Kovek juhatuse liikme Aare Sõeri sõnul on meede ajutine ja saavutab eesmärgi ca 1-2 nädalaga. Kui proovid näitavad näitajate normi piiresse naasmist, kloreerimine lõpetatakse. 
 
Analüüsid on võetud valdavalt 29.-30. aprillil ja tulemused sai Kovek sel nädalal.
 
Aare Sõer selgitab: „Halvenenud näitaja on „kolooniate arv 22 kraadi C juures", mille normatiiv on 100 ühikut.
Laagris võetud analüüside tulemused Vae tn 6 on 168 ühikut, Väike-Tooma tn 94 ühikut (piiripealne) ja Ääsmäel 255 ühikut.
Et samal ajal puurkaevudest võetud proovid olid praktiliselt puhtad või madala näiduga, siis tekib kõnealune mikrobioloogia kasv veemahutites ja torustikes.
Kuna maapind on olnud tavapärasest soojem, soodustab see vee „kasvamist" torustikes ja mahutites. Samuti on kriisi ajal mitmed suurtarbijad, mis on hoidnud vee kiiruse torustikus üleval ja taganud seeläbi torustike isepuhastumise, olnud suletud ja seetõttu veetarve langenud. 
Torustike ja mahutite pesemine enne koroonaviiruse kadumist ei ole mõeldav, sest see kätkeb endas viiruse vette kandmise ohtu. Olukord on siiski lootustandev, sest taoline kloorimine on efektiivne ja seda peab kasutama siiski ajutiselt."
 
Analoogne kampaania oli eelmisel sügisel Laagris ja Ääsmäel, toona olid probleemiks coli-laadsed bakterid.
 
AS Kovek vabandab ebamugavuste pärast.