Kingi oma vanale autole uus elu

Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS ja BLRT Refonda viivad autoromud 18. novembrist kuni 2. detsembrini üle Eesti tasuta ära.
 
Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle kümne aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust.
 
Aias, metsatukas, linnatänaval või parklanurgas kasutult seisvad ja lagunevad autoromud ei riku ainult vaatepilti ega hõiva parkimiskohti, vaid on ohtlikud ka keskkonnale.
 
Autoromu, millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli, gaas õhukonditsioneerist ohustab keskkonda ja inimese tervist.
 
Ka kasutuskõlbmatu vana aku on ohtlik tervisele ja loodusele ning tuleb toimetada ümbertöötlemisele. Rääkimata sellest, millist kahju põhjustab, kui romust pärinevast plastist põletades lahti tahta saada.
Sestap anna romusõiduk lammutada vaid keskkonnaluba omavale töötlemiskojale, mis suunab masina taaskasutusse ja väljastab lammutustõendi, mille alusel kasutuselt kõrvaldatud sõiduk registrist kustutatakse.
 
Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.
 
2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%.
 
Romukampaaniaga koguti 2018. aastal kokku 250 ja 2019. aastal 430 sõidukit.
 
Lisainfo
  • BLRT Refonda telefon 1817
  • Eesti Autolammutuste Liidu telefon 5787 7233
  • Kuusakoski tasuta lühinumber 13 660