« Tagasi

KMH programmi raudteelõigul Turbast Harju- ja Lääne maakonna piirini avalikustamine

Saue Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi „KMH programm raudteelõigul Turbast Harju- ja Lääne maakonna piirini" avalikustamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.
 
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Saue Vallavalitsuse 29.11.2017 korraldusega nr 909. Kavandatavaks tegevuseks on raudtee taastamine ca 4,8 km pikkusel lõigul Harju maakonna piirist kuni Turba peatuskohani (ehk rajatava Riisipere-Turba raudteeni). Tegemist on elektrifitseeritud raudtee rajamisega (raudteelõigu pikkus ca 4,8 km) valdavalt ajaloolisel Haapsalu raudtee trassil. Ellamaa piirkonnas kavandatakse väikeses mahus trassi õgvendamist. Plaanis on ka Ellamaa peatuse väljaehitamine. Riigi põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu Rohuküla ja raudtee ristumine planeeritakse kahetasandilisena. Eesmärgiks on luua eeldused reisirongiliikluse taastamiseks Ristini.
 
KMH osapooled:
  • Arendaja on AS Lääne Raudtee (registrikood: 12831723), Tallinna maantee 78, Uuemõisa, 90401, Lääne maakond, kontaktisik Rein Riisalu, e-post: laaneraudtee@gmail.com, telefon 511 2899.
  • Otsustaja on Saue Vallavalitsus (kontaktisik Kati Randrüüt, e-post kati.randruut@sauevald.ee, telefon 5915 1388).
  • KMH ekspert on AS Maves, kontaktisik Kadri Normak, kadri@maves.ee, telefon 508 7013.
 
KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda Saue Vallavalitsuses ja veebilehel ajavahemikus 17.09-30.09.2018.
 
 
KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 30.09.2018 Saue Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel.
 
KMH programmi avalik arutelu toimub 03.10.2018 kell 16.00 Turba kultuurimajas (Lehetu tee 12, 76201, Saue vald, Harjumaa).