« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha aadressid kaotavad kehtivuse

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele täpsed elukohaandmed esitada kõigil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber).
 
Möödunud aastal võttis riigikogu vastu uue rahvastikuregistriseaduse, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2019.
 
Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Saue vald) või asustusüksuse (linn, alevik, küla) täpsusega elukoha aadressid kehtivuse.
 
See muudatus puudutab inimesi, kes on läinud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena ruumi omanik taotles isiku aadressi muutmist. Sellisel juhul on isik jäänud rahvastikuregistrisse valla või asustusüksuse täpsusega. Saue vallas puudutab muudatus 237 inimest.
 
Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivusi, kuna ta ei saa taotleda toetusi ega kasutada riigi ja valla pakutavaid teenuseid: näiteks taotleda lasteaiakohta, elukohast sõltuvaid toetusi, taotleda juhiluba või seda pikendada. Samuti ei saa inimene osaleda valimistel.
 
Seetõttu on väga oluline, et vallakodanikud, kellel puudub rahvastikuregistris aadress, enne uue aasta saabumist aadressiandmed korrastaksid.
 
Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele. Jõustuva seaduse kohaselt on inimesel kohustus elukoha andmeid uuendada 14 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest.
 
Kuidas toimida?
Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate vallavalitsusele elukohateate:
  • riigiportaalis www.eesti.ee;
  • digiallkirjastatuna e-kirja teel info@sauevald.ee;
  • vallavalitsuses või halduskeskustes kohapeal;
  • tavapostiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest.
Kui teil ei ole võimalik elukohaandmeid esitada (puudub üürileping, omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), pöörduge rahvastikuregistripidaja poole, kes saab teid aidata.
Taotlusvormid ja rohkem infot elukoha registreerimise kohta saab valla veebilehelt www.sauevald.ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud.
 
Lisainfo
Anneli Ritsing
Saue valla rahvastikuregistripidaja
Telefon 654 1143