« Tagasi

KOP-i taotluste esitamise tähtpäev on 2. mai

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotluste esitamise tähtpäev 2018. aasta kevadvoorus on 2. mai kell 16.30.
 
KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:
 
Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäeval, 2. mail kell 16.30.
Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad HOL-i kodulehel www.hol.ee
 
Lisainfo: Maret Välja, HOL-i peaspetsialist, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee.