« Tagasi

Kütise 4 eskiisprojekti tutvustav arutelu

Saue Vallavalitsus kutsub elanikke tutvuma Kütise 4 eskiisprojektiga. Tutvustav arutelu leiab aset kolmapäeval, 30. septembril, algusega kell 18 uues vallamajas Kütise tn 8, Saue linn.
 
Uue hoone eramajade poole jääv osa on eskiisi järgi plaanitud kahekorruseline, Kütise tänava korterelamute vastu jääv pool neljakordne.
 
Hoone esimene korrus jaguneb eskiisprojekti järgi peamiselt 200-kohalise, läbi kahe korruse ulatuva saali, selle fuajee ja linna raamatukogu vahel. Saal jääb eramajade, raamatukogu korterelamute poole.
 
Esimesele korrusele on plaanitud veel kohvik, kaubakeskuse poolsesse külge jääv ruum postkontorile ja kolm väiksemat äripinda näoga Keskuse pargi suunas.
 
Madalama osa teisele korrusele on plaanitud pinnad Saue Kultuuri- ja Huvikeskusele, rendipinnad avalikes huvides tegutsevatele organisatsioonidele ning äridele ja büroodele.
 
Maja kõrgema osa teisel, kolmandal ja neljandal korrusel on eskiisil kokku 20 kahe- ja kolmetoalist korterit.
 
Parkimine on plaanitud uue hoone ja kaubakeskuse vahelisele alale, säilitades sissesõidu Kütise tänava poolt kaubakeskust teenindavale transpordile. Hoone fassaad astub sammu Keskuse pargi suunas kinnistu piirile.
 
Täna olemasolev hoone on amortiseerunud ja see on plaanis lammutada, kuid mitte enne, kui vana vallamaja aadressil Tule 7 on renoveeritud ja Saue Päevakeskusel võimalus uutesse ruumidesse ümber asuda. Oma koht tuleb ehituse ajal uue hoone valmimiseni leida ka kõigile teistele, kes Kütise 4 hoones täna tegutsevad.
 
Vallavanem Andres Laisa sõnul võiks uue hoone ehitus ajalises perspektiivis kõne alla tulle mitte varem kui 2023. aastal, kuid kõik sõltub, millises seisus on Eesti majandus ja milline turusituatsioon, sest uue hoone ehitust on plaanis korterite müügi arvelt rahastada vähemalt osaliselt moel või teisel.
 
Andres Laisk arvab, et vald paneb projekti enampakkumise korras müüki, jääb ise rentnikuks või ostab vallale vajalikud pinnad arendajalt välja. Arendab aga see, kes kõige soodsama pakkumise teeb.
 
Välistada ei saa 100 protsenti sedagi, et vald ise hakkab arendajaks, kuid sellest kõigest on veel vara rääkida, sest enne ei ole plaanis projektiga edasi minna, kui kogukondlik konsensus läbi arutelude on olemas, et sellist hoonet saab Keskuse pargi veerde rajada.

Video plaanitavast hoonest