« Tagasi

Lapse 1. klassi astumise avalduse saab esitada läbi ARNO

Alates 2019/2020 õppeaastast saab Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli esitada läbi haridusteenuste süsteemi ARNO (v.a Laagri Kool ja Pääsküla Gümnaasium).
 
Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega. 
 
Vastuvõtt esimestesse klassidesse algab 18. märtsil 2019, v.a Laagri Kool, kus on avalduste vastuvõtt juba lõppenud, ja Pääsküla Gümnaasium, kus avalduste esitamine toimub Tallinna linna korra järgi.
Juhul kui elektroonselt läbi ARNO avalduse esitamine ei ole võimalik, saab seda teha koolis kohapeal. 
 
Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla kooli või kui Saue valla laps soovib õppima asuda kooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanematel pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonda.
 
Haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO on tuttav neile, kes on esitanud avalduse lasteaiakoha saamiseks Saue valla lasteaias või Saue linnas toimuvas huvitegevuses osalemiseks.
 
Lisaks Saue valla munitsipaalkooli 1.-9. klassi astumise avaldusele saab ARNO-s esitada esmakordselt koolimineva lapse toetuse avalduse (ka need vanemad, kelle laps on sisse kirjutatud Saue valda, kuid läheb mõne teise omavalitsuse kooli).