« Tagasi

Lehtede sügisene äravedu Saue vallas

Saue Vallavalitsus annab teada, et sügisel viiakse Saue linna, Laagri aleviku ja Ääsmäe küla kinnistute omanikelt ära krundilt kokku kogutud puulehed. Lehekottide äravedu on tasuta.
 
Leheveo nimekirja saab registreerida kuni 29. oktoobrini.
Registreerimisel esitage järgmised andmed: nimi, aadress, kontakttelefon, lehekottide orienteeruv kogus.
 
End saab kirja panna telefonidel 679 0213 ja 515 6878 või e-posti aadressil marju.norvik@sauevald.ee.
 
Tugevast materjalist prügikotid, mis tuleb igaühel ise muretseda, peavad olema 150-liitrised. Neisse tohib panna lehti sellises koguses, mis välistab kottide rebenemise.
 
Juhul, kui kotid sisaldavad peale puulehtede muud prahti, neid ära ei veeta.
 
Lehtede äravedu algab 4. novembril. Kotid tuleb paigaldada tänava äärde 3. novembriks nii, et need ei segaks liiklust. Igalt aadressilt veetakse lehekotte ära ainult ühel korral!
 
Saue Vallavalitsus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale paigutatud kotid lõhub. Koti rebenemisel koristab maha pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik. Foto on illustratiivne.
 
Lisainformatsioon
Heakorra spetsialist Marju Norvik
Telefon 679 0213, 515 6878

TASUB TEADA

Saue valla elanikud saavad Pääsküla jäätmejaamas (Raba 40, Tallinn) korraga tasuta ära anda kuni 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Täpsem info  on leitav aadressilt https://jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/, tel 529 3020.