« Tagasi

Me loodame, et ei juhtu, kuid tahame olla valmis

Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks valmistumist ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist.
 
Elutähtsad teenused, mille toimepidevuse või taastamise eest hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad kohalikud omavalitsused, on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja küte.
 
Saue Vallavalitsus soovib, et igaüks eraldi ja erasektori asutused ühiselt vallaga koos oleksid valmis kõikvõimalikeks hädaolukordadeks, mis võivad ette tulla meie valla territooriumil.
Sestap pöördub vallavalitsus ettevõtete poole eesmärgiga koondada ressursside infot juhuks, kui on vaja tekkinud hädaolukorraga toime tulla.
 
Palume ettevõtjatel, kellel on valmisolek kriisisituatsioonis appi tulla, teada anda e-posti aadressil info@sauevald.ee enda valduses olevatest mehhanismidest (traktorid, kraanad, bussid, generaatorid jne) või muust võimekusest (ööbimise või toitlustuse võimalus), mida valla palvel hädaolukorra lahendamisel (näiteks lumetorm või ulatuslik voolukatkestus) teenusena pakkuda. Vald ei soovi ressurssi kasutada tasuta, vaid maksab selle eest kokkuleppehinna ja endast teada andmine ei too kaasa kohustusi.
 
Lisainfot jagab abivallavanem Riho Johanson: e-post riho.johanson@sauevald.ee, telefon 508 2974.
 
Saue Vallavalitsus