« Tagasi

Mida võib lõkkes põletada ja mida mitte?

Saue valla heakorraeeskirja järgi on valla territooriumil keelatud lõkke tegemine tiheasustusalal teisi oluliselt häirival viisil. Prügi, jäätmete, puulehtede, aia- ja haljastusjäätmete põletamine lõkkes ning rohke suitsu tekitamine on keelatud.
 
Lõkkes ja küttekolletes võib põletada vaid immutamata ja värvimata kuiva puitu (sh kuivi oksi) ning kiletamata pappi ja paberit.
 
Eriti ohtlik on visata lõkkesse plasti, vanu mööblitükke või olmeprahti. Neist lenduvad õhku mürgised ained, mida me sisse hingame, millel on kahjulik mõju tervisele ja pikaajaline mõju loodusele.
 
Tule tegemisel peab järgima ohutusnõudeid. Nii on võimalik hoida ära suurte kahjudega põlenguid ning kaitsta inimesi ja loodust.
 
Lõkke tegemise reeglid
  • Tule tegemisel tuleb järgida 
  • Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses põlevast materjalist. Piira lõkkease kivide või pinnasevalliga.
  • Alla meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest.
  • Suurema kui meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel hoonetest ja 20 m kaugusel metsast.
  • Ära tee lõket tuulise ilmaga. 
  • Ära jäta lõket järelevalveta. Hoia käepärast ämber veega, veevoolik või tulekustuti.
  • Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.